Opdrachtgevers en werkervaring

Na 20 jaar werkervaring in diverse functies in loondienst gewerkt te hebben, ben ik in 2017 gestart als zelfstandige. Ook tijdens mijn arbeidsverleden in loondienst heb ik al diverse projecten gedraaid en heb ik gewerkt als interim communicatiemedewerker. Op deze pagina een korte weergave van mijn opdrachtgevers en projectmatige werkervaring in loondienst. Voor mijn volledige arbeidsverleden, verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.

Uitgevoerde projecten en opdrachtgevers:

Ontwerp en uitvoering website Stichting ABC

Eind 2019 begonnen met het vaststellen van de doelgroep van de website van Stichting ABC en het opstellen van een contentplan. In samenwerking met een illustrator iconen ontworpen voor op de website. In overleg met de projectgroep teksten voor de website gemaakt. Daarna de opzet van de website uitgevoerd. Uiteraard afgesloten met een testpanel met taalambassadeurs van ABC.


Ontwerp en uitvoering website Praktijk Bijzonderwijs

Eerste helft van 2020 hebben we de website van Praktijk Bijzonderwijs uit Teteringen volledig herzien.

We zijn begonnen met een duidelijk contentplan. Samen hebben we een indeling gemaakt naar leeftijd en naar aanbod. Het aanbod is in verschillende categorieën verdeeld en zo ook op de website op diverse plaatsen overzichtelijk terug te vinden. Alle ‘diensten’ zijn apart benoemd om aan te geven wat de mogelijkheden zijn.

Het logo was er al, dus daarvan zijn de kleuren voor de nieuwe website afgeleid.

Verder heb ik de teksten geschreven en ook de SEO velden ingevuld. Uiteraard is de website voorzien van een zoekfunctie, nieuwspagina en een contactformulier.


Beheerder website en sociale media De Nieuwe Ruimte

Voor locatie De Nieuwe Ruimte in Breda ben ik in mei 2020 gestart met het beheer van de website en de sociale media. In het begin is het samen bekijken wat er eventueel aangepast en aangemaakt moet worden. Hierna volgt maandelijks onderhoud met regelmatig een face-to-face afspraak om de planning voor de periode daarna door te nemen.


Projectleider SKA kinderopvang

SKA kinderopvang werkt met enthousiasme en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan de opvang en ontwikkeling van kinderen in de gemeentes Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Utrecht.

Samen met de verantwoordelijken werk ik aan een ‘smaller’, eenvoudiger en overzichtelijker kwaliteitshandboek. Hierbij zetten we het meteen over van Manual Master naar Kwibuss.


Beheerder website en sociale media Eva-Maria Velmans – Kracht van Schoonheid

Voor deze schoonheidssalon in Breda ben ik in augustus 2019 begonnen met een up-date van de sociale media (Facebook, Google MijnBedrijf en LinkedIn bedrijfspagina). Hierna zijn we samen aan de slag gegaan met een continue zichtbaarheid op de sociale media.

Ook beheer ik (mede) de website en zijn we bezig met het volledig SEO-proof maken van deze website.


Beheerder sociale media De Kracht van Schrijven – Bianca Wijngaards

Samen met coach, inspirator en schrijver Bianca Wijngaards (De Kracht van Schrijven) uit Bavel beheer ik vanaf augustus 2019 mede haar sociale media (Facebook en Instagram). Hiervoor komen we iedere maand een dagdeel bij elkaar om de planning voor de komende maand vast te stellen en af te stemmen. Op deze manier blijven we elkaar inspireren en is een continue zichtbaarheid op de sociale media gegarandeerd. 


Ambtelijk secretaris Stichting ABC

Stichting ABC is een stichting (ANBI-goedgekeurde vrijwilligersorganisatie) van en voor laaggeletterden in heel Nederland. Stichting ABC heeft 3 doelen ten behoeve van laaggeletterden: belangen behartigen, stimuleren en ontmoeten.

In de functie van ambtelijk secretaris ondersteun ik het landelijk bestuur met het secretarieel begeleiden van de formele vergaderingen, taalambassadeurs- en deelnemersdagen. Daarnaast ondersteun ik de penningmeester en opleidingscoördinator met het verwerken van offertes en facturen betreffende testpanels. Ook het bijhouden van de planning en signaleren van (dreigende) termijnoverschrijdingen horen tot mijn taken. Tenslotte zal ik de website gaan onderhouden en nieuwsbrieven opstellen en versturen. Daarnaast onderhoud ik de contacten met de afdelingen in de provincies.


Update sociale media en website PLATAAN12 en beheerder website

Voor deze tuin- en interieurontwerpster uit Made in januari 2019 begonnen met een voorstel voor het optimaliseren van de website en sociale media. Hierna het uitvoeren van een up-date van de website www.plataan12.nl. Hierbij ook (concept) teksten geschreven voor zowel de website als de sociale media. Vervolgens het beheer en onderhoud van de website.


Update en onderhoud magische websites van Magie in Communicatie

De websites MagischSpreker, Goochelaars en DuBuf waren reeds van een update voorzien. Hierbij was echter nog geen rekening gehouden met SEO. Voorstel geschreven om de teksten hierop aan te passen, focustrefwoorden ingevuld en snippets aangevuld. Voor de eerste twee genoemde websites kwartaalrapportages gemaakt binnen Google Analytics.


Update en onderhoud website en sociale media Dorpshuis ’t Klooster

Voor dit gemeenschapshuis in Bavel beheer ik de website en sociale media. De website heb ik, na advisering en goedkeuring, van een update voorzien en houd ik sindsdien up-to-date. Dit in overleg met het (vrijwillige) bestuur. Regelmatig voorzie ik het bestuur van de nodige statistieken van Facebook, de website (met Google Analytics) en Google Mijn Bedrijf. Ook bij de begeleiding van eerstejaars studenten van Avans Hogeschool bij The Social Communication Challenge 2017 was ik zeer nauw betrokken. Voor de nieuwjaarsreceptie in 2019 heb ik de nieuwjaarsspeech van de voorzitter vooraf opgenomen en bewerkt. Op deze manier kon hij, zonder aanwezig te zijn, de medewerkers, vrijwilligers en gebruikers toch toespreken. Tijdens diverse (openbare) gelegenheden verzorg ik de communicatie, inclusief de nodige foto’s. Kortom, voor Dorpshuis ’t Klooster ben ik een allround communicatieadviseur.


Update en onderhoud website en sociale media Ernst Bennink Schilderwerk

Schildersbedrijf uit Breda adviseren betreffende nodige update van website, inclusief de uitvoering van de up-date. Aansluitend het onderhoud en beheer van de website verzorgen. Daarbij ook mede zorgen voor een goede vermelding op de sociale media. In samenwerking met de eigenaar nieuwe bijdragen op de sociale media plaatsen en delen.


Projectleider implementatie digitaal klachtenregistratiesysteem SKBNM 

Implementeren van een digitaal systeem (Q-Link) waarin klachten en de kindzorgstructuur geregistreerd kunnen worden. De SKBNM is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang locaties (BSO) in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Ook het aanpassen van de diverse (beleids-)documenten en het communiceren naar gebruikers door middel van presentaties, workshops en gebruiksvriendelijke handleidingen behoorde tot mijn taken.


Ook in loondienst heb ik reeds diverse projecten uitgevoerd. Onder andere:

Projectleider update website KindeRdam in Joomla

Bij een kinderopvangorganisatie in Rotterdam een nieuwe website lanceren. Tot mijn taken behoorden onder andere het organiseren van de benodigde fotografie, schrijven en verzamelen van de teksten, het opstellen van het content- en beheerplan voor de website en sociale media. Hierbij rekening houdend met de optimalisatie voor zoekmachines (SEO). Inclusief het analyseren van de (Google-)statistieken van de website en de sociale media. Met name de vertaalslag maken tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij (in Joomla).

Beheer website KindeRdam en Via Futura met Joomla

Opzetten en onderhouden sociale media KindeRdam en ViaFutura

Dit betrof twee Facebook-accounts, een Twitteraccount en LinkedIn bedrijfspagina.

Beheer website KINDwijzer in custom CMS-systeem

Opzetten en onderhouden sociale media KINDwijzer

Dit betrof een Facebook- en Twitteraccount.

Projectleider Samen Goed Voor Later

Onder andere organiseren van evenement rondom de lancering van de KINDwijzer-film, het opbouwen en vullen van de website (www.samengoedvoorlater.nl) en het organiseren van de grote lancering hiervan in de Efteling, inclusief alle bijkomende communicatie.

Beheer website SamenGoedVoorLater in WordPress

Opzetten en onderhouden sociale media SamenGoedVoorLater

Dit betrof een Facebook-, Twitter- en Pinterestaccount. Begeleiden van een Facebook-campagne, inclusief het bepalen van de advertenties en zoekwoorden (SEO en SEA).

CarMos communicatieadvies

Mijn volledige arbeidsverleden, vind je op mijn LinkedInprofiel.
Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen?