Opdrachtgevers en werkervaring

Na 20 jaar werkervaring in loondienst, ben ik in 2017 gestart als zelfstandige. Op deze pagina een korte weergave van mijn opdrachtgevers en werkervaring betreffende projecten in loondienst. Voor mijn volledige arbeidsverleden, verwijs ik naar mijn LinkedInprofiel.

Uitgevoerde projecten en opdrachtgevers:

Update en onderhoud magische websites van Magie in Communicatie
De websites MagischSpreker, Goochelaars en DuBuf waren reeds van een update voorzien. Hierbij was echter nog geen rekening gehouden met SEO. Teksten hierop aangepast, focustrefwoorden ingevuld en snippets aangevuld. Voor de eerste twee genoemde websites maak ik kwartaalrapportages binnen Google Analytics.

Update en onderhoud website en sociale media Dorpshuis ’t Klooster
Voor dit gemeenschapshuis in Bavel beheer ik de website en sociale media. De website heb ik, na advisering en goedkeuring, van een update voorzien en houd ik sindsdien up-to-date. Dit in overleg met het (vrijwillige) bestuur. Ook bij de begeleiding van eerstejaars studenten van Avans Hogeschool bij The Social Communication Challenge 2017 was ik betrokken.

Update en onderhoud website en sociale media Ernst Bennink Schilderwerk
Schildersbedrijf uit Breda adviseren betreffende nodige update van website, het uitvoeren van de update en daarna het onderhoud en beheer van de website. Daarbij ook mede zorgen voor een goede vermelding op de sociale media en in samenwerking met de eigenaar nieuwe bijdragen op de sociale media plaatsen en delen.

Projectleider implementatie digitaal klachtenregistratiesysteem SKBNM 
Implementeren van een digitaal systeem (Q-Link) waarin klachten en de kindzorgstructuur geregistreerd kunnen worden. De SKBNM is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang locaties in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. Ook het aanpassen van de diverse (beleids-)documenten en het communiceren naar gebruikers door middel van presentaties, workshops en gebruiksvriendelijke handleidingen behoorde tot mijn taken.

Ook in loondienst heb ik reeds diverse projecten uitgevoerd. Onder andere:

Projectleider update website KindeRdam in Joomla
Bij een kinderopvangorganisatie in Rotterdam een nieuwe website lanceren. Tot mijn taken behoorden onder andere het organiseren van de benodigde fotografie, schrijven en verzamelen van de teksten, het opstellen van het content- en beheerplan voor de website en sociale media. Hierbij rekening houdend met de optimalisatie voor zoekmachines (SEO). Inclusief het analyseren van de (Google-)statistieken van de website en de sociale media. Met name de vertaalslag maken tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij (in Joomla).

Beheer website KindeRdam en Via Futura met Joomla

Opzetten en onderhouden sociale media KindeRdam en ViaFutura
Dit betrof twee Facebook-accounts, een Twitteraccount en LinkedIn bedrijfspagina.

Beheer website KINDwijzer in custom CMS-systeem

Opzetten en onderhouden sociale media KINDwijzer
Dit betrof een Facebook- en Twitteraccount.

Projectleider Samen Goed Voor Later
Onder andere organiseren van evenement rondom de lancering van de KINDwijzer-film, het opbouwen en vullen van de website (www.samengoedvoorlater.nl) en het organiseren van de grote lancering hiervan in de Efteling, inclusief alle bijkomende communicatie.

Beheer website SamenGoedVoorLater in WordPress

Opzetten en onderhouden sociale media SamenGoedVoorLater
Dit betrof een Facebook-, Twitter- en Pinterestaccount. Begeleiden van een Facebook-campagne, inclusief het bepalen van de advertenties en zoekwoorden (SEO en SEA).

Mijn volledige arbeidsverleden, vind je op mijn LinkedInprofiel.
Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen?CarMos communicatieadvies